Denní harmonogram

Příchod dětí, volná hra

8:00 - 9:00

Seznámení s novým dnem, přivítání všech dětí,

rozcvička s písničkou a básničkou         

9:00 - 9:25

Dopolední svačinka

9:30 - 9:45

Tvoření / pobyt venku

10:00 - 11:30

Hygiena, příprava na oběd

11:30 - 11:40

Oběd

11:40 - 12:00 

Volná hra, odchod dětí domů

12:00 - 13:00

Odpolední hlídání = volná hra / pobyt venku / v případě zájmu možnost spaní                                   

13:00 - 16:00