Denní harmonogram

Příchod dětí do školky, volná hra

8:00 - 9:00

Seznámení s novým dnem, přivítání všech dětí, 

rozcvička s písničkou a básničkou         

9:00 - 9:25

Dopolední svačinka

9:30 - 9:45

Tvoření / pobyt venku

10:00 - 11:30

Oběd

11:45 - 12:15

Spánek

12:30 - 14:30

Odpolední svačinka    

14:40 - 14:55

Volná hra, odchod dětí domů                                          

15:00 - 16:00