Denní harmonogram

Příchod dětí do školky, volná hra

8:00 - 9:00

Seznámení s novým dnem, přivítání všech dětí, 

rozcvička s písničkou a básničkou         

9:00-9:25

Dopolední svačinka

9:30 - 9:40

Tvoření / pobyt venku

9:45 - 11:30

Oběd

11:45 - 12:15

Spánek

12:30 - 14:30

Odpolední svačinka 

14:45 - 15:00

                        Volná hra, odchod dětí domů                                                      15:00 - 17:00