Ceník   

                                       

                                                                      dopolední docházka

                                                                           Cena za měsíc

5 dní v týdnu                                  8,00 /9,00 – 12,00/13,00                   12.000,-

4 dny v týdnu                                 8,00 /9,00 – 12,00/13,00                  10.240,-

3 dny v týdnu                                 8,00 /9,00 – 12,00/13,00                     8.160,-

2 dny v týdnu                                 8,00 /9,00 – 12,00/13,00                    5.760,-

1 den v týdnu                                  8,00 /9,00 – 12,00/13,00                    3.200,-

================================================================

dopolední svačina v ceněIndividuální hlídání v DK Jablíčko

Odpolední individuální hlídání - všední dny            13:00 - 16:00           200,- Kč/hod.

odpolední svačina v ceně

Odpolední individuální hlídání je určeno pro děti od 2 do 6 let.


=============================================================================


Večerní hlídání - všední dny, víkendy, svátky           19:00 - 22:00            250,- Kč/hod. 

Hlídání přes noc                                                             19:00 - 9:00         2.500,- Kč

(noční hlídání je pouze v pátek a v sobotu)                                    každé další dítě: 700,- Kč

Víkendové hlídání během dne                                      9:00 - 19:00          250,- Kč/hod. 


Svačinky, oběd, večeři - zajišťují rodiče.

Hlídání je nutné domluvit minimálně 3 dny předem.     Minimální doba hlídání 2 hodiny, maximálně 4 děti.

Domluvené hlídání musí být zaplaceno předem, zaplacené peníze se nevrací.

Večerní, noční a víkendové hlídání je pro děti ve věku 2 - 6 let (starší nebo mladší děti pouze po domluvě).

=============================================================================